Yonawood

Entisöinti

Vanhat huonekalut ovat arvokkaita paitsi rahallisesti myös tunnearvoltaan. Entisöinti palauttaa vanhan huonekalun entiseen loistoonsa vanhaa kunnioittaen, perinteisin menetelmin.

Whatsapp
Lähetä